سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

گرایش انتقال وتوزیع

موسسه/دانشگاه: دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر

مهارت‌ها

برقکار ساختمان

100%

برقکار صنعتی

80%

مدیر فنی شرکت اسانسور

60%

راه انداز وتعمیرکار اسانسور

80%

سوابق شغلی

نصاب و راه انداز اسانسور

شرکت: شهاب پارسه

تکنسین فنی

شرکت: بیکران اسانسور

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

دوره نصاب وتعمیر کار اسانسور

موسسه: علم وصنعت

دوره اره کاری ودریل کاری

موسسه: علم وصنعت

دوره مدیر فنی اسانسور

موسسه: علم صنعت

تماس با من